Waarom accountants écht moeten veranderen!

In mijn laatste vlog kondigde ik deze week aan het onderwerp “de mens” te behandelen. Door iedere accountant, softwareleverancier en adviseur die ik de afgelopen periode heb gesproken werd “de mens” genoemd als belangrijkste kritische succesfactor voor de adoptie van verandering en digitalisering. Voor mij reden om verder de belevingswereld van de accountant in te duiken.

De vragen die ik mezelf hierbij afvroeg waren:

  • Waarom kiest men voor het vak van accountant?
  • Wat zijn hierbij haar/zijn belangrijkste drijfveren?
  • Wat is hun (professionele) doel?

Om een antwoord op deze vragen te krijgen heb ik een aantal studenten en recent gestarte accountants (young profs) geïnterviewd. Deze week las ik overigens dat ik hierbij in goed gezelschap verkeer, aangezien EY en PwC mijn initiatief inmiddels gekopieerd hebben 😉

Verrassende antwoorden

De antwoorden op de vraag wáárom ze voor het vak van accountant hebben gekozen verschilden nauwelijks. Een rode draad is daarom eenvoudig te duiden: ze zijn stuk voor stuk goed met cijfers en willen graag klanten helpen en/of adviseren.

Bij de drijfveren een iets gevarieerder beeld. Zo kwam uit de controlepraktijk, voor mij toch wel verrassend, naar voren dat een belangrijke drijfveer het dienen van het publieke belang is. Dit in een markt die hier de laatste jaren niet echt om bekend stond, maar er is dus hoop. Andere drijfveren, zoals zelfontplooiing en ontwikkeling werden het meest genoemd.

Het doel om partner te worden werd overigens niet één keer als hoofddoel genoemd. Een leuke baan waarin ze hun kwaliteiten optimaal kunnen benutten en ervaring opdoen bij veel verschillende bedrijven waren de doelen die ik het meest te horen heb gekregen.

Werk/privé balans

Bij het uitoefenen van een leuke baan, jezelf ontwikkelen en een kijkje nemen in de keukens van verschillende bedrijven hoort volgens de young profs een goede werk/privé balans. Iets wat door iedereen werd genoemd, maar lastig te rijmen is naast een fulltime baan en vaak nog deeltijd opleiding. Voor een aantal reden om nu al na te denken over de volgende stap richting bedrijfsleven. Overigens wordt hier volgens de mensen die ik gesproken heb wel steeds meer rekening mee gehouden door kantoren. Tijd voor tijd is vaak mogelijk en overuren worden ook steeds minder als vanzelfsprekend beschouwd. Daarnaast worden werktijden en werklocatie flexibeler, waardoor privé en werk makkelijker te combineren valt.

Saillant detail hierbij is de steeds schaarser wordende arbeidsmarkt in de accountancy branche. Dit terwijl de druk in met name de controlepraktijk door de verscherpte wet- en regelgeving alleen maar toeneemt. Headhunters en recruiters benaderen de young profs bijna wekelijks voor een uitdaging elders; in het bedrijfsleven of bij een ander kantoor. Daarbij worden ze ook steeds creatiever in het bereiken van de mensen!

Signalen te over

Samengevat worden nog steeds mensen die goed zijn met cijfers accountant, maar verschillen de drijfveren van jonge accountants (millennials in het algemeen) ten opzichte van de oudere generatie enorm. Staat zelfontwikkeling voorop en de behoefte om partner te worden is van ondergeschikt belang. Vooral een goede werk/privé balans is belangrijk voor de nieuwe generatie accountants. Om deze balans juist te krijgen zal de werkdruk omlaag moeten, terwijl we kampen met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

In mijn optiek genoeg signalen die schreeuwen om verandering, maar verandering in de accountancybranche gaat niet vanzelf. Vaak moet er nieuwe regelgeving aan te pas komen en is de verandering daarmee ad-hoc in plaats van strategisch van aard. Een gemiste kans wat mij en de young profs betreft!

Waarom dan geen actie?

Wat houdt de accountant en de accountancybranche dan tegen? Naast de young profs heb ik veel accountants, partners en IT managers bij kantoren gesproken over dit onderwerp. De komende periode zal ik vier onderwerpen die vaak aan bod kwamen verder uitlichten. Vier onderwerpen die in mijn ogen optimaal bij (kunnen) dragen aan een deze broodnodige verandering:

  • De opleiding tot accountant;
  • De partnerstructuur binnen kantoren;
  • Strategie en bijbehorende keuzes;
  • Optimaal inzetten van digitalisering.

Wil je niet wachten op mijn vlogs of blogs en direct van gedachten met mij wisselen over deze onderwerpen? Neem dan gerust contact op via mark@f1-leiderschap.nl of via 06-42248742

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.