In 2018 heb ik, Markter Steege, F1 Leiderschap opgericht. Binnen de IT heb ik ruime ervaring opgedaan, met name als (senior) consultant en in commerciële en management rollen. Hierbij heb ik veel verschillende bedrijven met veranderingsvraagstukken geholpen.

Tijdens deze trajecten heb ik een rode draad ontdekt: de meest belangrijke kritische succesfactor tijdens verandertrajecten en implementaties van (nieuwe) strategieën is de mens. De mens wordt vaak ook als de meest lastige factor beschouwd en daardoor vaak overgeslagen. F1 Leiderschap gaat echter uit van de mens en zorgt ervoor dat de mensen de motor worden van een dergelijk traject.

Oorsprong F1

Te vaak wordt door managers het F5 principe gehanteerd als basis voor verandertrajecten en nieuwe strategieën: ze verversen spreadsheets en rapporten met de F5 knop. Op basis van de cijfers worden keuzes gemaakt en veranderingen doorgevoerd. Mensen worden weinig betrokken tijdens deze trajecten, waardoor ze zich geen onderdeel en minder verantwoordelijk voelen.

Leiders gebruiken juist de F1 knop: Help. Ze vertellen waarom de organisatie en de mensen moeten veranderen en wat het doel is. Vervolgens vragen ze aan hun team(s) wat er volgens hun moet veranderen om het doel te bereiken, hoe dit het beste aangepakt kan worden en wie dat wanneer (en eventueel waar) gaat doen. Dit wordt ook wel het 5W1H principe genoemd. Gemaakte afspraken zorgen ervoor dat iedereen weet wat zij bijdragen aan het hogere doel. Op deze manier worden mensen onderdeel van de verandering en worden persoonlijke kwaliteiten optimaal benut. Dit principe past F1 Leiderschap dan ook toe tijdens haar trajecten en advies.